GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN VNEXT SOFTWARE

WE TRUST AWARDS

WE TRUST AWARDS là giải thưởng thường niên của VNEXT SOFTWARE được chính thức ra mắt từ 2020. Đây là giải thưởng của sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết. Tin tưởng vào tập thể và cá nhân đạt giải là đại diện xứng đáng cho những nỗ lực chung của Người VNEXT. Tin tưởng giải thưởng sẽ lan toả những giá trị tích cực đến với mỗi người.

TẬP THỂ XUẤT SẮC


QUẢN LÝ XUẤT SẮC


NHÂN VIÊN XUẤT SẮC


NHÂN VIÊN TRIỂN VỌNG


TẬP THỂ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT