GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN VNEXT SOFTWARE

WE TRUST AWARDS

WE TRUST AWARDS là giải thưởng thường niên của VNEXT SOFTWARE được chính thức ra mắt từ 2020. Đây là giải thưởng của sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết. Tin tưởng vào tập thể và cá nhân đạt giải là đại diện xứng đáng cho những nỗ lực chung của Người VNEXT. Tin tưởng giải thưởng sẽ lan toả những giá trị tích cực đến với mỗi người.

TIMELINE WE TRUST AWARDS 2022

  • 15 - 22/11/2022

PM/Leader gửi đề cử lên quản lý trực tiếp

  • 23 - 30/11/2022

Quản lý bộ phận họp thống nhất kết quả, và gửi danh sách đề cử

  • 01 - 12/12/2022

BTC tổng hợp và công bố danh sách đề cử

  • 13 - 20/12/2022

Hội đồng BGK tiến hành bình chọn

  • 06/01/2023

Công bố và trao giải tại Gala VNEXT15

HẠNG MỤC & CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Hạng mục giải thưởng

Cơ cấu


Tập thể

TOP 2 Tập thể Xuất sắc

2 giải


Cá nhân

Đại sứ WE TRUST AWARDS 2022

1 giải

TOP 2 Quản lý Xuất sắc

2 giải

TOP 3 Nhân viên Xuất sắc

3 giải

TOP 3 Nhân viên Triển vọng

3 giải

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Xem chi tiết tại đây