GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN VNEXT SOFTWARE

WE TRUST AWARDS

WE TRUST AWARDS là giải thưởng thường niên của VNEXT SOFTWARE được chính thức ra mắt từ 2020. Đây là giải thưởng của sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết. Tin tưởng vào tập thể và cá nhân đạt giải là đại diện xứng đáng cho những nỗ lực chung của Người VNEXT. Tin tưởng giải thưởng sẽ lan toả những giá trị tích cực đến với mỗi người.

;

ĐỀ CỬ TẬP THỂ XUẤT SẮC


ĐỀ CỬ QUẢN LÝ XUẤT SẮC


ĐỀ CỬ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC


ĐỀ CỬ NHÂN VIÊN TRIỂN VỌNG

TIMELINE we trust awards 2021

 • 01 - 10/12/2021

  PM/Leader gửi đề cử lên quản lý trực tiếp

 • 10 - 17/12/2021

  Quản lý bộ phận họp và thống nhất kết quả, và gửi danh sách đề cử

 • 20 - 27/12/2021

  BTC tổng hợp và công bố danh sách đề cử

 • 28/12/2021 - 07/01/2022

  Hội đồng BGK tiến hành bình chọn

 • 21/01/2022

  Công bố và trao giải tại Gala VNEXT14

Hạng mục và cơ cấu giải thưởng

Hạng mục giải thưởng
Cơ cấu
Tập thể
TOP 5 Tập thể Xuất sắc
4 sản xuất; 1 BO
Cá Nhân
Đại sứ WE TRUST AWARDS 2021
1 giải
TOP 5 Quản lý Xuất sắc
4 sản xuất; 1 BO
TOP 5 Nhân viên Xuất Sắc
4 sản xuất; 1 BO
TOP 5 Nhân viên Triển vọng
4 sản xuất; 1 BO

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Xem chi tiết tại đây

;